نقاط قوت ما

امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی

مشاوره و سرمایه گذاری

طراحی، اجرا و بازسازی

تامین تاجهیزات و بازسازی

جذب و آموزش مدیران و کارکنان 

ارزش های اصلی

یکپارچه نگری 

تولید دانش

به روز بودن

توسعه پایدار

شبکه سازی

دیدگاه ما

تلاشی همراه با متخصصان برای ایجاد بستری که بتواند با نگاهی جامع راه حل هایی موثر ارائه دهد؛ برای برخورداری فضای خدمات دهنده بخش گردشگری در ایران از کیفیت هم تراز با استانداردهای جهانی

هلدینگ HOTELEDAS چه خدماتی ارائه می دهد؟

تیم ما

مهندس میلاد عبادی
مدیر توسعه و مارکتینگ

مهندس کامیار درخشان
مدیر پروژه

Lorem ipsum..

مهندس مونا ساجدی
معمار و طراح

دکتر شهین سپهری
مدیر بخش آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی

مهندس مهرداد زواره محمدی
مدیر بخش سرمایه‌گذاری

مهندس سمیرا زعفران
مدیر بخش بازرگانی

مهندس مجتبی فاطمی
مدیرعامل

مهندس فاطمه میرزاپور قزوینی
تولیدکننده محتوا